QUIZ Identifiera ditt contentfokus för 4 veckor framåt.

Quizet består av 7 frågor och i slutet får du din actionplan i form av en miniclass på några minuter med färdigt exempel på typ av innehåll.